Mgr. Bc. Petra Kubečková

Diplomová práce

Foreign Language Teaching at Waldorf School

Foreign Language Teaching at Waldorf School
Anotace:
Diplomová práce pojednává o výuce jazyků na waldorfských školách. Nastiňuje waldorfskou pedagogiku a její přístup k tomuto tématu. Zaměřuje se na hodiny jazyků vyučované na prvním stupni. Popisuje učební metody a obsah hodin v jednotlivých ročnících. Bližší náhled do této alternativní pedagogiky poskytuje popis a analýza pěti pozorovaných hodin.
Abstract:
Abstract The master’s thesis deals with teaching languages at Waldorf schools. It outlines the Waldorf pedagogy and its approach to this field. It focuses on language lessons taught at the primary level. It describes teaching methods and lesson contents of particular grades. Five lessons were observed, described and analysed in order to provide an insight into this alternative pedagogy.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy