Bc. Veronika Heyduková

Bakalářská práce

Teorie racionální ignorance voličů a její verifikace

The Theory of Voter's Rational Ignorance and Its Verification
Anotace:
Racionální ignorance je jedním z oborů školy veřejné volby, zabývající se od poloviny 20. století voliči a jejich vědomou neznalostí. Její hypotézou je, že se voliči záměrně nedostatečně informují o nadcházejících volbách. Po ověření této teorie pomocí empirické sondy bylo dokázáno, že tato teorie platí i pro současné české voliče. Ti se chovají racionálně – srovnávají výnosy a náklady spojené se získáním …více
Abstract:
Rational ignorance is one of the areas of public choice school, dealing with voters and their deliberate ignorance of the mid-20th century. The hypothesis is that voters are deliberately poorly informed about the upcoming elections. This thesis verifies by empirical probes that this theory also applies to Czech voters. Voters behave rationally - compare revenues and costs associated with obtaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma