Bc. Spomenka Vrček

Diplomová práce

Zrakový trénink. Efekt léčby poruch jednoduchého binokulárního vidění.

Visual training. The effect of treatment of disorders of simple binocular vision.
Anotace:
Diplomová práce pod názvem: "Zrakový trénink. Efekt léčby poruch jednoduchého binokulárního vidění." začíná krátkým popisem jednoduchého binokulárního vidění jeho patologií a šilhání. Dále je uvedeno, jak se termín "zrakový trénink" chápe v různých oblastech očních oborů. Další kapitola je věnována behaviorálnímu zrakovému tréninku, jeho technikám a postupům. Následující kapitoly popisují pleoptickou …více
Abstract:
The thesis entitled: "Visual training. The effect of treatment of disorders of simple binocular vision." begins with a short description of a simple binocular vision of its pathology and strabismus. Further it is noted how the term "visual training" can be understood in different areas of ophthalmic discipline. Another chapter is devoted to the visual behavioral training, its procedures and techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta