Bc. Radka KUČEROVÁ

Diplomová práce

Umístění Otáčivého hlediště v českokrumlovské krajině a jeho vliv na krajinný ráz

Location Revolving Auditorium in Český Krumlov landscape and its impacton the landscape
Anotace:
Diplomová práce pojednává o otáčivém hledišti v českokrumlovské krajině a jeho vlivu na krajinný ráz. V první části práce se zabývám obecně ochranou krajinného rázu a zámeckými zahradami. Dále popisuji historii problematiky otáčivého hlediště v zámecké zahradě a porovnávám náhradní varianty jeho umístění. Podle metodiky ICOMOS zhodnocuji vliv otáčivého hlediště na okolní krajinný ráz. Na závěr vyhodnocuji …více
Abstract:
This thesis deals with Revolving Theatre in landscape of Český Krumlov and its influence on landscape character. First part of thesis deals with conservation of landscape character and castle parks in general. Then I describe history of Revolving Theatre placement issues in castle garden and I compare substitutive alternatives of its placement. I evaluate influence of Revolving Theatre on landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Radka. Umístění Otáčivého hlediště v českokrumlovské krajině a jeho vliv na krajinný ráz. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agroekologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j9vzd3 j9vzd3/2
20. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2015
Bulanova, L.
21. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.