Theses 

Mobilní aplikace mapování parků v Brně – Bc. Jana Čecháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Jana Čecháčková

Diplomová práce

Mobilní aplikace mapování parků v Brně

Mobile application for mapping parks in Brno

Anotace: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro platformu Android, která bude sloužit účastníkům konference vizualizace EuroVis 2018 ke zmapování parků a vyhlídkových míst v městě Brně. Mobilní aplikace umožňuje účastníkům snadnou orientaci na mapě, informuje o podrobnostech k daným místům a dodává vlastní doporučení k navštívení vybraných míst. Kromě mapování parků a vyhlídkových míst nabízí aplikace také zapnutí sdílené polohy, možnost posílání zpráv, prohlížení galerie nebo výběr vlastních oblíbených míst. Výsledná aplikace přináší účastníkům možnost kvalitně strávit čas v městě Brně a zároveň možnost spojit se s dalšími účastníky a bez další námahy být v kontaktu.

Abstract: The aim of this thesis was to design and implement a mobile application for the Android platform that will serve the participants of the EuroVis 2018 visualization conference as a tool for mapping parks in Brno. The mobile application allows participants to easily orientate on the map, informs them about details of the places, and offers recommendations to visit selected locations. In addition to mapping parks, the application also offers sharing location, messaging, viewing gallery or choosing their own favorite locations. The application gives attendees the opportunity to spend high quality time in Brno and also the opportunity to get in touch with other participants easily.

Klíčová slova: Java, Android, Google Maps Android API v2, SQLite databáze, Firebase, GeoFire, mobilní platforma, digitální fotografie přírodnin

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Víšek
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D., MgA. Igor Šefr

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 20:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz