Bc. Petr Lupač

Bakalářská práce

Metody likvidace vybraných invazních a expanzních druhů rostlin

The methods of control of selected invasive and expansive plant species
Anotace:
Rostlinné invaze představují v současné době celosvětový problém, který má negativní dopad jak na biodiverzitu, tak i na ekonomiku. Vlivem obchodu, cestování a dovozu potravin, které probíhají mezi kontinenty, se po světě rozšiřují cizokrajné rostlinné a živočišné druhy, které mohou mít negativní vliv na původní společenstva. Takové druhy označujeme jako invazní a je velmi důležité jim věnovat zvýšenou …více
Abstract:
Plant invasions are currently a worldwide problem that has a negative impact on both the biodiversity and economy. Due to the trade, travel and import of food that is taking place between the continents the exotic plants and animal species are expanding around the world, which can have a negative impact on the native communities. We call these species invasive and it is very important to pay more attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta