Adéla Kubešová

Bakalářská práce

Přirozená spádovost Roudnice nad Labem

Unstudied belonging of the town Roudnice nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přirozenou spádovostí mikroregionu Roudnice nad Labem ve vztahu k aktuálnímu nastavení v SO ORP Roudnice nad Labem. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V první části této práce se budeme věnovat teorii, která bude věnována zejména pojmům jako jsou regiony, jejich typologii a koncepčnímu pojetí, regionalizace, jejíž prostřednictvím dochází k vymezení regionů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of an unstudied belonging of the town Roudnice nad Labem in relation to current situation in administrative district of Roudnice nad Labem. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the first part the thesis focuses on theory which is mainly about concepts like regions and its typology, regionalization and commuting. In the next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS