Mgr. Petr Lebeda

Bakalářská práce

Řecký přechod k demokracii v teorii a praxi

Greek transition to democracy in theory and practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přechodem k demokracii v Řecku roku 1974. Analyzovány budou příčiny a proces řecké demokratizace, nadto je záměrem práce analýza odstraněného nedemokratického režimu nastoleného vojenským pučem roku 1967. Nejprve studie představuje hlavní koncepty teorie demokracie, nedemokracie a fenoménu změn režimů rozpracované především autory Samuelem P. Huntingtonem, Juanem J. Linzem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the transition to democracy in Greece in 1974. This analysis is going to describe the causes and processes of Greek democratization. Furthermore, the thesis aims to analyse the removed non-democratic regime established by military coup in 1967. First, the paper outlines the main concepts of theory of democracy, non-democracy and phenomena of regime change developed particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií