Mgr. Eva Smejkalová

Diplomová práce

H-T-P test u pachatelů násilné trestné činnosti se sexuální komponentou a bez ní

H-T-P Test: Perpetrators of Violent Crimes With Sexual Component and Without It
Anotace:
Cílem této diplomové práce je ověření rozdílu mezi mírou a existencí agresivních tendencí zjišťovaných pomocí H-T-P testu a Caprarových testů agresivity u dvou skupin vězeňské populace. Jedná se o skupiny pachatelů násilné trestné činnosti, přičemž do první skupiny spadají ti pachatelé, u kterých byla trestná činnost spáchána se sexuální komponentou (zpravidla znásilnění) a do druhé skupiny pak pachatelé …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is verification of the difference between existence and extent of aggressive tendencies via H-T-P and Caprara aggressivity tests within two groups of prison population. The two groups comprise of perpetrators of violent crimes: first group contains perpetrators of violent crimes with sexual component (most frequently rape), second group contains perpetrators of violent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Šturmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta