Mgr. Eva Smejkalová

Master's thesis

H-T-P test u pachatelů násilné trestné činnosti se sexuální komponentou a bez ní

H-T-P Test: Perpetrators of Violent Crimes With Sexual Component and Without It
Abstract:
Cílem této diplomové práce je ověření rozdílu mezi mírou a existencí agresivních tendencí zjišťovaných pomocí H-T-P testu a Caprarových testů agresivity u dvou skupin vězeňské populace. Jedná se o skupiny pachatelů násilné trestné činnosti, přičemž do první skupiny spadají ti pachatelé, u kterých byla trestná činnost spáchána se sexuální komponentou (zpravidla znásilnění) a do druhé skupiny pak pachatelé …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is verification of the difference between existence and extent of aggressive tendencies via H-T-P and Caprara aggressivity tests within two groups of prison population. The two groups comprise of perpetrators of violent crimes: first group contains perpetrators of violent crimes with sexual component (most frequently rape), second group contains perpetrators of violent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Reader: Mgr. Lenka Šturmová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta