Theses 

Rozvoj participativních činností ve všeobecné sportovní přípravě dětí školního věku se zaměřením na basketbal – Jan Vurm

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Vurm

Bakalářská práce

Rozvoj participativních činností ve všeobecné sportovní přípravě dětí školního věku se zaměřením na basketbal

Development of participation activities in general sports training for school-age children focused on basketball

Anotace: V teoretické části popisuji basketbal jako sport, sportovní přípravu dětí, vývojové zvláštnosti a zásady zatěžování dětí školního věku a participaci. V rámci praktické části jsem použil formu rozhovorů s trenéry pro zjištění jejich dosavadních trenérských zkušeností, jejich dosažené vzdělání a zjištění zda vědí, co participace znamená a jestli formy participace v rámci tréninkové jednotky používají. Dále jsem vypracoval inovativní jednotky na rozvoj participace dětí školního věku v tréninkové jednotce basketbalu.

Abstract: In the theoretical part I describe basketball as a sport, school-age children sports training, developmental traits and principles for burdening children and participation. For processing practical part is used interview with coaches to find out their coach experiences, their education and find out if they know what participation means and if they are using forms of participation in practices. In the next part I made inovative exercises to improve school-age children participation in practices of basketball.

Klíčová slova: basketbal, participace, sportovní příprava dětí, trenér

Keywords: basketball, participation, children‘s sports training, coach

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz