Bc. Věra PIŽLOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití vybraných přírodních lokalit v Ústí nad Labem pro rozvoj environmentální senzitivity dětí předškolního věku

Possibilities of utilization of selected natural localities in Ústí nad Labem for for development of environmental sensitivity of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj environmentální senzitivity a vztahu k místu u dětí předškolního věku pomocí environmentálně zaměřených programů v konkrétních přírodních lokalitách Ústí nad Labem. Vychází z poznatků o pozitivních přínosech pobytu dětí v přírodě, o utváření základních orientací a hodnot v předškolním věku a o důležitosti vztahu k místu pro ochotu jej chránit. Obsahuje pět programů …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the development of enviromental sensitivity and relationship to the place of preschool children by means of environmentally oriented programs in specific natural locations in Usti nad Labem. It is based on knowledge of positive impact of activities in nature for children, on forming of basic value orientation at preschool age and on the importace of the attitude to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIŽLOVÁ, Věra. Možnosti využití vybraných přírodních lokalit v Ústí nad Labem pro rozvoj environmentální senzitivity dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta