Bc. Ivan DALÍK

Diplomová práce

Tályšský a lezgický separatismus v Ázerbájdžánu

Talysh and Lezgin Separatism in Azerbaijan
Anotace:
U Tályšů a Lezgů, dvou významných ázerbájdžánských menšin, proběhly na počátku 90. let dva separatistické pokusy. Oba pokusy skončily nezdarem, ačkoli se odehrávaly v pro ně velmi vhodnou dobu, poněvadž Ázerbájdžán byl téměř před zhroucením a dostávalo se jim značné zahraniční podpory. Neúspěch byl způsoben historickým vývojem. Tályši ani Lezgové neměli v dobách SSSR v rámci Ázerbájdžánu žádné autonomní …více
Abstract:
Talysh and Lezgians, two significant Azerbaijani minority were separatists attempts in the early 90s. Both attempts ended in failure, athough they took place in a very appropriate time, because Azerbaijan was about to collapse, and both received considerable foreign support. The failure was caused by historical development. Talysh nor Lezgians had no autonomy during the Soviet period and therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DALÍK, Ivan. Tályšský a lezgický separatismus v Ázerbájdžánu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma