Bc. Barbora ADAMČÍKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opava

Evaluation of nutritional status of the elderly hospitalized in Opava mental institution
Anotace:
Cíl: Kvalita výživy ve stáří ovlivňuje zásadním způsobem celkový stav organizmu. Včasnou detekcí malnutrice ve stáří se můžeme vyhnout zhoršení funkční výkonnosti, závažným zdravotním komplikacím, zvýšené nemocnosti, úmrtnosti a zhoršení kvality života. Cílem příspěvku bylo zhodnotit stav výživy seniorů na gerontopsychiatrickém oddělení a posoudit vliv faktorů jako deprese, úroveň kognitivního stavu …více
Abstract:
Aim: The quality of nutrition at old age cardinally influences overall condition of an organism. By an early detection of malnutrition at old age we can avoid deterioration of functional performance, serious health complications, increased sickness rate and death rate, and deterioration of life quality. The aim of this contribution was to evaluate the state of nutrition of seniors at a geronto-psychiatric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMČÍKOVÁ, Barbora. Hodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opava. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech