Bc. Barbora ADAMČÍKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opava

Evaluation of nutritional status of the elderly hospitalized in Opava mental institution
Abstract:
Cíl: Kvalita výživy ve stáří ovlivňuje zásadním způsobem celkový stav organizmu. Včasnou detekcí malnutrice ve stáří se můžeme vyhnout zhoršení funkční výkonnosti, závažným zdravotním komplikacím, zvýšené nemocnosti, úmrtnosti a zhoršení kvality života. Cílem příspěvku bylo zhodnotit stav výživy seniorů na gerontopsychiatrickém oddělení a posoudit vliv faktorů jako deprese, úroveň kognitivního stavu …more
Abstract:
Aim: The quality of nutrition at old age cardinally influences overall condition of an organism. By an early detection of malnutrition at old age we can avoid deterioration of functional performance, serious health complications, increased sickness rate and death rate, and deterioration of life quality. The aim of this contribution was to evaluate the state of nutrition of seniors at a geronto-psychiatric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012
Accessible from:: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Radka Kozáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ADAMČÍKOVÁ, Barbora. Hodnocení stavu výživy seniorů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Opava. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing - Combined Study / Nursing in Chosen Clinical Branches