Lenka Nováková

Bakalářská práce

Age management v kontextu zaměstnanosti seniorů a osob v poproduktivním věku v České republice

Age Management in the context of employment of seniors and people in post-productive age in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem teorie Age managementu v České republice. Hlavním cílem této práce je zkoumat, klasifikovat a zhodnotit faktory, které působí na zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska motivace zaměstnavatele. Teoretická část je věnována popisu demografické situace, charakterizuje postavení seniorů a osob v poproduktivním věku na trhu práce České republiky, zabývá …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the development of Age Management theory in the Czech Republic. The main aim of this bachelor´s thesis is to examine, classify and evaluate factors that affect the employment of seniors and people in post-productive age in terms of employer motivation. The theoretical part is devoted to the description of demographic situation. It characterizes the position of seniors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Václava Jaegerová
  • Oponent: Gabriela Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76402