Martina BENEŠOVÁ

Bakalářská práce

Oděv/Objekt\nl{} Oděv na rozhraní plastiky

Clothes / Sculpture Clothing interface sculptures
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce s názvem Oděv/Objekt se zaměřuje na nepříliš kvalitní sériovou produkci v levných nadnárodních prodejních řetězcích. V první teoretické části se zabýváme sériovou výrobou v textilním průmyslu, se zaměřením na pracovní podmínky. V druhé praktické části aplikujeme některé principy sériové výroby na oděvy.
Abstract:
Abstract This thesis titled Clothes/object focuses on poor-quality mass production of cheap transnational retail chains. In the first part we deal with series production in the textile industry ,focusing on working conditions. In the second part we apply some practical principles of mass production for clothing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Eliška Nová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Martina. Oděv/Objekt\nl{} Oděv na rozhraní plastiky. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design