Ing. Lenka ŠOUKALOVÁ

Diplomová práce

Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflory chlazených kuřat

The Analysis and microflora decontamination tests of chilled poultry
Anotace:
Předmětem diplomové práce bylo zkoumání účinku různých dekontaminantů na povrchovou mikroflóru chlazené drůbeže. Testován byl vliv 1% a 2% kyseliny mléčné v různém období (červen, září) a také vliv 0,2% sorbanu draselného a směsi sorbanu draselného s kyselinou mléčnou o výsledné koncentraci 0,2 % sorbanu draselného a 2 % kyseliny mléčné. U těchto roztoků byl pozorován vliv po aplikaci potěrem sterilním …více
Abstract:
The subject of this diploma work was to examine the effect of various decontaminants on the surface microflora of chilled poultry. The test was focused on the influence of 1% and 2% lactic acid in different periods (June, September), and also the influence of 0.2% potassium sorbate and mixture of potassium sorbate with lactic acid at resulting concentration 0.2% potassium sorbate and 2% lactic acid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2007
Identifikátor: 5215

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOUKALOVÁ, Lenka. Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflory chlazených kuřat. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin

Práce na příbuzné téma