Miroslava Venclová

Diplomová práce

Divadlo jednoho Edy

The Theatre of One Eda

Anotace:
Tato práce se zabývá Divadlem jednoho Edy, historií této one-woman show, tvorbou inscenací a jednotlivými loutkovými představeními pro děti. Protože je v Čechách silná tradice loutkových divadel pro děti a loutkových divadel vůbec, v první části se autorka snaží odpovědět na otázku, co to vlastně je loutkové divadlo, zaměřuje se také na velmi stručný nástin historie loutkového divadla na našem území …více
Abstract:
This work concerns with The theatre of One Eda, it talks about the history of this one-woman show, about the creation of performances and about each individual puppet performance for children. Because the tradition of the puppet theatre in the Czech Republic is very strong, the author of this work is trying to answer the question what exactly is the puppet theatre. She also concentrates on a very brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2007
  • Vedoucí: Karel Makonj
  • Oponent: Markéta Kočvarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.