Ing. Bc. Tereza Agáta Veselá

Diplomová práce

Analýza aneuploidií u pacientů podstupujících preimplantační genetickou diagnostiku metodou karyomapping

Analysis of aneuploidies in patients undergoing preimplantation genetic diagnosis by karyomapping
Anotace:
Karyomapping je přelomová metoda, která umožňuje jak preimplantační genetickou diagnostiku monogenního onemocnění a výběr embrya bez konkrétní genetické zátěže, tak i screening aneuploidií. Tato práce se zabývá analýzou aneuploidních embryí u pacientek, které metodu karyomapping podstoupily na klinice asistované reprodukce REPROMEDA v Brně. Konkrétně jsme se zaměřili na věkový faktor, typ, původ aneuploidií …více
Abstract:
Karyomapping is a breakthrough method that enables both preimplantation genetic diagnosis of monogenic disease with selection of embryo without specific genetic burden as well as screening of aneuploidies. This thesis deals with analysis of aneuploidies in patients who have undergone karyomapping at the center for assisted reproduction REPROMEDA in Brno. Specifically, we focused on the age-related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Horák, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta