Eva Bogumská

Bakalářská práce

Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011

Analysis of Cross-border Cooperation Development between the Czech Republic and Poland in the Euroregion Silesia in the period 1999-2011
Anotace:
Bakalářská práce "Analýza vývoje přeshraniční spolupráce Česká republika -- Polská republika v Euroregionu Silesia v období 1999-2011" se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce a jejího vývoje ve vybraném euroregionu. V analytické části je obsažena komparace zapojení Euroregionu Silesia do přeshraniční spolupráce v jednotlivých programovacích obdobích, resp. v předvstupním období 1999-2003, prvním …více
Abstract:
The bachelor thesis "Analysis of Cross-border Cooperation Development between the Czech Republic and Poland in the Euroregion Silesia in the period 1999-2011" deals with the issue of cross-border cooperation and its development in the chosen region. The analytical part contains the comparation of involvement of the Euroregion Silesia in the cross-border cooperation in every single programming period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Viktor Květoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33917