Jana SELINGEROVÁ

Bakalářská práce

Populační, sociální a ekonomický vývoj měst Ostrava, Havířov, Karviná v Moravskoslezském kraji v letech 1990-2010.

Population, social and economic development of the towns Ostrava, Havirov, Karvina in the Moravian-Silesian Region between 1990-2010.
Anotace:
Pro svou práci jsem si vybrala vývoj měst Ostravy, Havířova a Karviné, protože je na tato města v rámci republiky nahlíženo jako na města problémová. Jejich stinné stránky se odrážejí nejvíce v oblasti sociální a ekonomické. Protože velmi často dochází k provázanosti těchto oblastí s demografickými událostmi, promítají se tyto nedostatky i do populačního vývoje. Cílem práce nazvané "Populační, sociální …více
Abstract:
The development of the towns Ostrava, Havířov and Karviná - has been chosen as the topic of my thesis, because these towns are viewed as problematic. The predicaments of the towns are reflected in the first place in social and economic areas. Since very often there is an interdependence between these areas and demographic events, their problems influence the population development. The thesis called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SELINGEROVÁ, Jana. Populační, sociální a ekonomický vývoj měst Ostrava, Havířov, Karviná v Moravskoslezském kraji v letech 1990-2010.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická