Veronika Swiderová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Mapování spokojenosti klientů se službou Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá mapováním spokojeností klientů se službou Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci. Hlavním cílem práce je zjistit, jaká je spokojenost klientů v konkrétních oblastech spokojenosti, jedná se tedy o evaluaci spokojenosti klientů. Teoretická část vysvětluje stěžejní témata, kterými jsou návykové látky a závislost, systém péče pro uživatele návykových …more
Abstract:
This graduate's thesis focuses on finding out client satisfaction with social service the social counselling for alcohol and other drug dependencies of P-centre Olomouc.The main aim of the thesis is to identify and analyse client satisfaction regarding particular spheres of satisfaction – it is evaluation from client point of view. The theoretical part explains principal topics – addiction to drugs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Hana Štěpánková
  • Reader: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc