Bc. Martina LÍSKOVÁ

Diplomová práce

Preventivní screeningové programy v české populaci

Prevention screening programmme in Czech population
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prevence a podpory zdraví české populace. V teoretické části jsou popsány druhy prevence, způsoby financování zdravotní péče a jednotlivé druhy zdravotnických systémů a jejich modelů. Zmínku nacházíme o Národní strategii prevence a podpory zdraví "Zdraví 2020". Pozornost je věnována zdravotním pojišťovnám a jejich funkci a možnostem ekonomického hodnocení oblasti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with issues of prevention and health support of Czech population. In the theoretical part there is a description of different types of prevention, ways of financing medical care and types of medical systems and their models. The thesis deals with roles of insurance companies, with possibilities of economical measurement in screening area and preventive programs in health care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÍSKOVÁ, Martina. Preventivní screeningové programy v české populaci. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/