Michaela Veselá

Diplomová práce

Palmový olej v potravinách a spotřebitelské chování konzumentů

Palm oil in food and consumer behavior of consumers
Anotace:
Tato práce se zabývá chováním spotřebitelů u produktů, které obsahují palmový olej. Cílem práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají produkty s obsahem palmového oleje a jak tato substance ovlivňuje nákupní rozhodování spotřebitelů. Cíle práce je naplněno zodpovězením čtyř výzkumných otázek. Teoretická část práce se věnuje spotřebitelskému chování, ve kterém je popsán nákupní rozhodovací proces a …více
Abstract:
This work concerns consumers behavior in products that contain palm oil. The main goal of this thesis is determine how consumers perceive products containing palm oil and how this substance affects consumer buying decisions. The aim of the thesis is to answer four research questions. The theoretical part deals with consumer behavior which describes the buying decision process and the decision-making …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Michal Šimůnek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76489

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management