Bc. Jan Slavík

Diplomová práce

Výpočetní studie struktury a dynamiky supramolekulárních komplexů založených na glykolurilových jednotkách

Computational Study of Structure and Dynamics of Supramolecular Complexes Based on Glycoluril Units
Anotace:
V této práci se pomocí metod výpočetní chemie věnujeme studiu bambus[6]urilu (BU6), který je receptorem aniontů. BU6 má kladně nabitou dutinu, do které je schopen vázat anionty. Vlastnosti makromolekuly a její dutiny byly ohodnoceny několika přístupy. Pro ohodnocení flexibility BU6 a jeho komplexů byly provedeny molekulově dynamické simulace v prostředí dvousložkového explicitního rozpouštědla (směs …více
Abstract:
In this thesis, we study bambus[6]uril (BU6), which is an anion receptor, by employing computational chemistry methods. BU6 has positively charged cavity, where anions are bound. Properties of the macromolecule and its cavity were evaluated by several approaches. Molecular dynamics simulations were performed to evaluate flexibility of BU6 and its complexes in two component explicit solvent (mixture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta