Bc. Tomáš Kartous

Diplomová práce

Metody hodnocení kvality Big Data a vhodnosti jejich využití

Data quality assessment based on Big Data synthesis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dynamicky se rozvíjejícím fenoménem Big Data, jakožto novým typem zdroje geografických dat. Otázky spojené s kvalitou je při aplikaci Big Data nutné vzít do úvahy. Jsou vysvětleny základní koncepty (prostorových) Big Data a přístupy hodnocení kvality. Hlavní část práce se zabývá hodnocením kvality polohové přesnosti na příkladu konkrétní datové sady zaměřování poloh WIFI sítí …více
Abstract:
Big Data is rapidly emerging field which provides new kinds of insights in spatial data science. To transform Big Data into value, problems with data quality must be taken into an account. Basic concepts of (spatial) Big Data and its quality assessment are explained. Core part of paper deals with quality assessment of positional acuraccy on example of data set localizing WIFI acces points positions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta