Bc. Anastasia Knyazeva

Bakalářská práce

Komunikace při řízení pracovního výkonu

Communication at Managing Working Performance
Anotace:
Tato práce se věnuje komunikaci při řízení pracovního výkonu v organizaci ve vztahu k profesnímu managementu. Cílem mé práce je zjistit spokojenost zaměstnanců s kvalitou komunikace na pracovišti za účelem navržení opatření, které povedou k větší motivaci a tím ke snížení fluktuace a zvýšení lojality.
Abstract:
This work focuses on Communication at Managing Working Performance in relation to personnel management. The aim of my work is to determine employee satisfaction with the quality of communication in the workplace to propose measures that will lead to greater motivation, reduce staff turnover and increase loyalty.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze