Vlastimil Vopršal

Bakalářská práce

Současné hrozby CBRN terorismu

Current Threats of CBRN Terrorism
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nové hrozby terorismu jako je chemický, biologický, radiologický a jaderný (CBRN) terorismus. Objasňuje problematiku terorismu a CBRN terorismu, včetně jejich motivů, zdrojů a historického zneužití. Obsahuje i mezinárodní smlouvy o terorismu a legislativu ČR. Ukazuje na možné dopady CBRN terorismu na kritickou infrastrukturu ČR a popisuje modelové scénáře teroristického …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on new threats of terrorism, such as chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) terrorism. It clarifies the issue of terrorism and CBRN terrorism, including their designs, sources and historical abuse. It also includes international treaties on terrorism and the Czech legislation. Showing the possible impacts of CBRN terrorism on the critical infrastructure of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vopršal, Vlastimil. Současné hrozby CBRN terorismu. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe