Daniel Kršák

Bakalářská práce

Syntetické postupy vedoucí ke 4,4'-dinitrobenzilu

Synthetic Approaches Leading to 4,4'-Dinitrobenzil
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti přípravy 1,2-bis(4- nitrofenyl)ethan-1,2-dionu neboli 4,4'-dinitrobenzilu. V teoretické části jsou diskutovány a srovnány syntetické cesty, které nabízí současná literatura. V experimentální části pak byly dvě vybrané cesty ověřeny, avšak pouze jedna z nich vedla k cílové molekule. Cílový 4,4'- dinitrobenzil tak byl připraven pěti krokovou syntézou vycházející …více
Abstract:
This bachelor work focuses on preparation of 1,2-bis(4-nitrophenyl)ethan-1,2-dione alias 4,4?-dinitrobenzil. Synthetic pathways available in the current literature were discussed and compared in the theoretical part. Two selected pathways were experimentally verified while only one afforded the desired molecule. Starting from benzaldehyde, the target 4,4?-dinitrobenzil has finally been prepared in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kršák, Daniel. Syntetické postupy vedoucí ke 4,4'-dinitrobenzilu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma