Mgr. Martin Horák

Bakalářská práce

Integrace cizinců na území České republiky se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu

Integration of foreigners to the Czech Republic, especially Vietnam citizens
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace cizinců do české společnosti. Klade si za cíl vysvětlit pojmy související s migrací a integrací a další část je zaměřena na nejpočetnější skupinu trvale žijících cizinců na území České republiky – na Vietnamce. V praktické části jsou uvedeny pohledy čtyř státních příslušníků Vietnamu na integraci v České republice a na naši společnost.
Abstract:
This bachelor work deals with the integration of foreigners into the Czech society. It aspires to explain the basic notions related to migration and integration and the next part concentrates on the largest group of foreigners living in the Czech Republic, i.e. Vietnamese. The practical part presents the opinions of four Vietnamese people on the integration into the Czech Republic and on the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta