Dominika Kamenská

Bakalářská práce

Získavanie a výber pracovníkov vo vybranej organizácii

Získávání a výběr pracovníků ve vybrané organizaci
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika personálního managementu se zaměřením na oblast získávání a výběru pracovníků. Teoretická část práce je věnována získávání a výběru pracovníků se zaměřením na různé metody získávání a výběru pracovní síly. Tato část vznikla jako rešerše odborné literatury. Praktická část práce je zaměřená na konkrétní aktivity procesu získávání a výběru ve společnosti …více
Abstract:
Subject of this thesis is the problematic of personnel management focusing on the area of attracting and choosing employees. Theoretical part of this thesis is orientated on recruitment and selection of workforce and different methods of these procedures. This part has been written as a recherche of the literature. Practical part of the thesis focuses on concrete activities of recruitment and selection …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je problematika personálneho manažmentu so zameraním na oblasť získavania a výberu pracovníkov. Teoretická časť práce je venovaná získavaniu a výberu pracovníkov so zameraním na rôzne metódy získavania a výberu pracovnej sily. Táto časť vznikla ako rešerše odbornej literatúry. Praktická časť práce je zameraná na konkrétne aktivity procesu získavania a výberu spoločnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Tereza Vinšová
  • Oponent: Julie Tužová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36324