Lucie NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Exonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinska

Exonymy of the region of Ostrava and Karviná
Anotace:
Tato práce pojednává o exonymii vybraných lokalit Ostravska a Karvinska. Primárně se zabývá exonymickou toponymií jednotlivých měst, přičemž jde především o názvy městských částí a sídlišť z 19. a 20. století. Sekundárně je v práci věnována pozornost také složce chrématonym, endonymických a současných jmen. Práce se rovněž zabývá nevědeckou etymologií exonym a znalostí těchto jmen mezi dnešními obyvateli …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the exonymy of the particular places of the regions of Ostrava and Karviná. Primarily, the work is based on the exonymic toponymy of the chosen cities, especially of the boroughs and chosen settlements from 19th and 20th centuries. Secondary, because of the thematic connection the text also consists of a part which is dedicated to the chrematonyms, endonyms and actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Lucie. Exonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinska. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.