Kamila Bímová

Diplomová práce

Systém včasné intervence

The system of timely intervention
Anotace:
V diplomové práci si kladu za cíl představit projekt Systém včasné intervence, který propojí a podpoří spolupráci a součinnost institucí působících v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže, tj. odbory sociálně-právní ochrany dětí, Policii ČR, městskou policii, probační a mediační službu, státní zastupitelství, soudy, zdravotnická zařízení, školy a nestátní organizace. Základním posláním Systému …více
Abstract:
The objective of this diploma work is to present the findings of the project, “System of timely Intervention” which will interconnect and support the cooperation and interaction of institutions i.e. departments of social legal protection of children, Police of the Czech Republic, municipal police, probation and mediation service, public prosecutor´s office, courts, health care, schools and non-government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM540

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Jana Palanská
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv