Bc. Zuzana Čajová

Bakalářská práce

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů

Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications
Anotace:
Bakalářská práce „Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů“ se, jak již její název napovídá, věnuje především problematice technických kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách. Právě v rámci této části kvalifikace dochází k nejvážnějším pochybením zadavatele, na která se za pomoci rozhodovací praxe a dostupných komentářů snaží tato práce poukázat a …více
Abstract:
The bachelor thesis “Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications” deals with the issue of technical qualification presumptions in public contracts. It is at this point of qualification that the most serious mistakes of the contracting authority may be made. With the help of accessible comments and making practice my work tries to help the contracting authority with preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma