Bc. Zuzana Čajová

Bachelor's thesis

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů

Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications
Anotácia:
Bakalářská práce „Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů“ se, jak již její název napovídá, věnuje především problematice technických kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách. Právě v rámci této části kvalifikace dochází k nejvážnějším pochybením zadavatele, na která se za pomoci rozhodovací praxe a dostupných komentářů snaží tato práce poukázat a …viac
Abstract:
The bachelor thesis “Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications” deals with the issue of technical qualification presumptions in public contracts. It is at this point of qualification that the most serious mistakes of the contracting authority may be made. With the help of accessible comments and making practice my work tries to help the contracting authority with preparation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Public Policy / Public Administration

Práce na příbuzné téma