Bc. Andrea Huzlíková

Diplomová práce

Pracovní migrace cizinců a trh práce v Jihomoraském kraji

Labour Migration of Foreigners and Labour Market in South Moravia Region
Anotace:
Cílem této práce je zjistit a analyzovat dopady pracovní migrace cizinců na trh práce v Jihomoravském kraji. V úvodu teoretické části je problematika pracovní migrace zasazena do širšího rámce, který vymezuje související pojmy. Úvodní část se také hlouběji věnuje teoriím migrace, pro lepší pochopení příčin mezinárodní migrace, a v neposlední řadě i přístupu České republiky k migraci. Problematika pracovní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out and to analyse the impacts of labour migration of foreigners on the labour market in South Moravia region. The introduction of the thesis is focuseed on the general framework, which defines the coherent notions. This introducion part describes more deeply migrations theory for the better understanding of reasons of international migration. Focus on the approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2007
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií