Pavlína JANEČKOVÁ

Diplomová práce

Využití anglicky psaných pohádek při výuce Aj na ZŠ

The use of fairy tales in TEFL
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce popisuje využití anglicky psané pohádky při výuce anglického jazyka na ZŠ. V úvodní části práce jsou uvedeny důvody, proč zařadit tuto formu výuky na základní školy. Mezi tyto důvody patří např. motivování žáků díky vybočení z běžné a monotónní výuky; fakt, že žáci mají omezené možnosti se setkat se studovaným jazykem a možnost dozvědět se díky čtení cizí literatury i o kultuře …více
Abstract:
The thesis is describing the usage of a written fairytale during English language education at primary school. In the preamble are given reasons why use this form of education in primary school. Between these reasons come for example : student motivation thanks to bypassing the standard and monotone forms of language education ; in fact, students have limited possibilities meeting the given language …více
 

Klíčová slova

motivace (zájem)

Klíčová slova

pohádka

Klíčová slova

jazykové dovednosti

Klíčová slova

výzkum

Klíčová slova

žáci

Klíčová slova

aktivity při hodinách
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šteklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program:
Učitelství pro základní školy