Theses 

Etika v podnikání – Bc. Roman Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Roman Novotný

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Ethics in business

Anotace: Tématem bakalářské práce je Etika v podnikání. Cílem je vytvoření etického kodexu pro firmu. V teoretické části této práce se věnuji základním pojmům etiky v podnikání. Tyto pojmy jsou etika, morálka, etické kodexy, etické řízení a jeho nástroje. V aplikační části zjišťuji důvody vytvoření etického kodexu pro firmu a následně se věnuji samotné tvorbě návrhu kodexu.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is ethics in business. Purpose of this thesis is to create an ethics code for a certain company. Theoretical part of this thesis is dedicated to basic terms in business. These terms are ethics, morale, ethics code, ethics management and it`s instruments. In the application part, I`m finding out the reasons for creating the ethics code and final part of thesis is dedicated to creation of the code itself.

Klíčová slova: etika, etický kodex, morálka, etické řízení, dobro a zlo

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Pavel Nesejt

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:52, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz