Bc. Roman Novotný

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Ethics in business
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Etika v podnikání. Cílem je vytvoření etického kodexu pro firmu. V teoretické části této práce se věnuji základním pojmům etiky v podnikání. Tyto pojmy jsou etika, morálka, etické kodexy, etické řízení a jeho nástroje. V aplikační části zjišťuji důvody vytvoření etického kodexu pro firmu a následně se věnuji samotné tvorbě návrhu kodexu.
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is ethics in business. Purpose of this thesis is to create an ethics code for a certain company. Theoretical part of this thesis is dedicated to basic terms in business. These terms are ethics, morale, ethics code, ethics management and it`s instruments. In the application part, I`m finding out the reasons for creating the ethics code and final part of thesis is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Pavel Nesejt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance