Barbora Černobilová

Bakalářská práce

Rozvoj povědomí dětí vybrané mateřské školy o jejich regionu

Development of children´s awareness about their surroundings in selected kindergarden
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření vzdělávacího programu ve vztahu k mikroregionu Jižní Valašsko. Ten se skládá z devíti tematických částí a byl aplikován ve vybrané mateřské škole. Bakalářská práce má aplikační charakter a zabývá se předáváním poznatků o mikroregionu Jižní Valašsko dětem předškolního věku. Teoretická část je zaměřena zejména na společenskovědní vzdělávání, kulturní gramotnost, komunitu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create an educational programme in relation to the mi-croregion South Wallachia which consists of nine specific areas and was applied in a cho-sen nursery school. The bachelor thesis has an application character and deals with trans-mission of knowledge about the South Wallachia microregion to pre-school children. The-oretical part is mainly focused on social education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Navrátilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černobilová, Barbora. Rozvoj povědomí dětí vybrané mateřské školy o jejich regionu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy