Huu Hau Vo

Disertační práce

Application of MRAS Observer in Induction Motor Drive with Direct Torque Control

Application of MRAS Observer in Induction Motor Drive with Direct Torque Control
Anotace:
The PhD thesis describes model reference adaptive system speed observers for a speed sensorless induction motor drive with direct torque control methods. A mathematical description of components in control system such as induction motor, frequency converter is given. Theoretical analyses and assumptions of the direct torque control and the model reference adaptive system are presented. Simulations …více
Abstract:
The PhD thesis describes model reference adaptive system speed observers for a speed sensorless induction motor drive with direct torque control methods. A mathematical description of components in control system such as induction motor, frequency converter is given. Theoretical analyses and assumptions of the direct torque control and the model reference adaptive system are presented. Simulations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2017
  • Vedoucí: Pavel Brandštetter
  • Oponent: Petr Palacký, Jiří Lettl, Pavel Hlisnikovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektrické stroje, přístroje a pohony