Bc. Kateřina Němcová

Bakalářská práce

Detekce DNA kořisti v případě sekundární predace u pavouků

Prey DNA detection in case of secondary predation in spiders
Anotace:
Tato práce se zabývá detekcí DNA v případě sekundární predace u pavouků. Za využití molekulárních metod se snažíme zjistit, zdali je sekundární predace opravdu detekovatelná a mohla by potenciálně ovlivnit výsledky výzkumu trofické niky.
Abstract:
This thesis focuses on prey DNA detection in case of secondary predation in spiders. We try to determine whether secondary predation is really detectable and whether it could potentially affect the results of trophic niche research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie

Práce na příbuzné téma