Slávka DOČEKALOVÁ

Bakalářská práce

Zvýšení pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku prostřednictvím využití vhodných motivačních faktorů

The increase of working satisfaction and productivity chosen employees in chosen company by reinforcement of suitable motivational factors
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá zvýšením pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku, prostřednictvím posílením vhodného motivačního systému. V teoretické části, kterou jsem vypracovala na základě odborné literatury, jsem se zabývala nejenom pracovní spokojeností a výkonností zaměstnanců, ale především motivačními faktory, jež je ovlivňují. V praktické části jsem představila …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with increasing job satisfaction and performance of selected employees in the chosen company through the strengthening of appropriate motivation system. In the theoretical part which I developed on the basis of literature I have dealt with not only job satisfaction and employee performance but also motivational factors which affect them. In the practical part I presented my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOČEKALOVÁ, Slávka. Zvýšení pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku prostřednictvím využití vhodných motivačních faktorů. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická