Petra ČMELOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy učitelek při výuce v mateřské škole

Gender stereotypes of teachers at teaching in kindergarten
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat genderové stereotypy vyskytující se v mateřské škole, a zjistit zda souvisí tyto genderové stereotypy pouze s chováním učitelek nebo se také vyskytují u dětí. K cíli bylo postupováno přes funkce rodiny v životě dítěte, genderovou teorii, instituci mateřské školy a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Empirická část využila metod pozorování a …více
Abstract:
The aim of this work is to identify gender stereotypes occurring in kindergarten, and determine whether these gender stereotypes connected only with the behaviour of teachers and also occur in childern. The objectives were followed over a family function in the life child, gender theory, institution kindergarten and the Framework educational program for pre-school education. The empirical part use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2013
Zveřejnit od: 18. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČMELOVÁ, Petra. Genderové stereotypy učitelek při výuce v mateřské škole. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jc0s1q jc0s1q/2
18. 6. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 6. 2013
Marklová, E.
19. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.