Barbora KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Komparace enviromentální gramotnosti žáků 5. ročníků venkovských a městských ZŠ

Comparation of environmental literacy between fifth-grade students from countryside and town elementary schools
Anotace:
Teoretická část diplomové práce je věnována tématům zaměřených na oblast environmentálního a ekologického vzdělávání a výchovu v resortu školství České republiky. Jsou zde uváděny a vysvětlovány pojmy související s touto problematikou v širším a užším slova smyslu. Metodologická část diplomové práce se zabývá porovnáním environmentální gramotnosti žáků pátých ročníků venkovských a městských základních …více
Abstract:
Theoretical part of diploma work is dedicated to themes intended on sphere of environmental and ecological education and upbringing in department of educational system of the Czech Republic. There are mentioned and explained ideas connected with the problems in wider and short word interpretation. The article contains comparison of environmental literacy of 5th grade pupils from provincial and urban …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Kroufek Roman
  • Oponent: Ing. Karel Opočenský, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/