Bc. Jana Jahorná

Diplomová práce

Integrující téma - přírodní vědy a dálkový průzkum Země - didaktická podpora

Remote Sensing and Science for teacher and students
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou učebního materiálu o dálkovém průzkumu Země především pro žáky druhého stupně základní školy. Práce popisuje přípravu, průběh a sestavení multimediální výukové učebnice a jejího didaktického využití a tvorbu pracovního sešitu, který je potřebný k řešení úkolů, které jsou v učebnici uváděny. Učebnice samotná je rozdělena do několika hlavních kapitol: Historie, …více
Abstract:
This dissertation deal with a creation of learnning stuff through the remote sensing and it´specified first for children between 11 till 15 years. The essey described: preparation, course and setting up of multimedial teaching textbook and its didactical use and formation of exercisebook which is needed for resolving the tasks given in the textbook. The textbook is divided to some main chapters: History …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta