Ing. Natalia Gorodnicheva

Master's thesis

Poplatková politika obchodních bank České republiky

The charge policy of commercial banks of the Czech republic
Abstract:
Tato práce je zaměřená na alalýzu poplatkové politiky obchodních bank České republiky. Na začátku práce jsou uvedeny druhy bankovních produktů a faktory, kterými se řídí banky při stanovení cen produktů a poplatky analyzované dle skupin produktů. Na základě komparace tří největších bank České republiky je stanovena banka, která je nejlevnější a nejvýhodnější pro průměrného klienta. Jsou porovnány tři …more
Abstract:
This work is oriented on charge policy analysis of commercial banks of the Czech Republic. Different sorts of banking products and services are defined in this work. There are factors that affect the bank while making the product prices and there are analyzed charges according to the banking product groups. On the basis of a comparison of the three largest banks in the Czech republic, the cheapest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 11. 2008
  • Supervisor: Ing. Miroslav Šulai, MBA
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní