Mgr. Tereza Břetenářová

Diplomová práce

Proces adaptace zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí

The Adaptation Process of Employees 50+
Anotace:
Tato práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí ve firmě FERTISTAV a. s. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se práce zabývá adaptací a specifikami adaptačního procesu nových pracovníků 50+, dále se pak věnuje oblastem řízení adaptačního procesu a fázím adaptačního procesu. Cílem práce je zjistit, jak vnímají proces adaptace v novém …více
Abstract:
This thesis is devoted to the adaptation of new employees 50+ in a new work environment in company FERTISTAV a.s. The text of my master thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with adaptation and specifics of the adaptation process of new workers 50+, as it focuses on the areas of management of the adaptation process and stages of the adaptation proces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta