Bc. Michaela Běhounková

Bakalářská práce

Vyšetření kontrastní citlivosti

Contrast sensitivity testing
Anotace:
Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá otázkami, co je kontrastní citlivost a proč je důležitá. Pro lepší pochopení navazuje vysvětlení základních pojmů spojených s touto problematikou. Dojde se až k popisu částí zrakové dráhy, kde vznikají informace o kontrastu. Nejdůležitější částí je představení různých testů a přístrojů, které slouží k vyšetření kontrastní citlivosti. V této práci je kladen důraz …více
Abstract:
The bachelor thesis firstly deals with the questions of what is contrast sensitivity and why it is important. It is followed by explanation of basic notions connected with the issue as well as description of parts of visual system where the information about contrast originates. Presentation of various tests and instruments for evaluating contrast sensitivity is considered to be the major part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. David Severa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma